Rekreacja

Wiele mówi się o rekreacji, o aktywnym wypoczynku i o aktywnym spędzaniu czasu. Tylko czym jest ta rekreacja? Jak należy ją rozumieć? Jak zastosować się do jej zaleceń? Rekreacja pochodzi od łacińskich słów „rec reo” czyli „odnawiać”, „pokrzepiać”. Rekreacja ma więc wiele znaczeń w odniesieniu do różnych dziedzin życia. Można mówić o rekreacji umysłowej, ruchowej, […]